Priser

EasyNetBooking tilbyr svært konkurransedyktige priser. Du betaler en fast månedspris avhengig av hvor mange rom/enheter du tilbyr.

Det er ingen etableringskostnad, ingen provisjonskostnad og kostnadsfri kundesupport. Våre integrasjoner til Booking.com, Expedia, Google hotels, Nets Easy og Invite er også inkludert i prisen.

Prisliste

PS: Du kan scrolle denne tabellen horisontalt

Antall rom/enheter Månedspris Etablering Fri support
1-10 enheter 499 kr. ekskl. mva. Inkludert Inkludert
11-20 enheter 549 kr. ekskl. mva. Inkludert Inkludert
21-30 enheter 599 kr. ekskl. mva. Inkludert Inkludert
31-40 enheter 649 kr. ekskl.mva. Inkludert Inkludert
41-60 enheter 699 kr. ekskl. mva. Inkludert Inkludert
61 + enheter 799 kr. ekskl. mva. Inkludert Inkludert
Campingplass 599 kr. ekskl. mva. Inkludert Inkludert
Hundehotell 479 kr. ekskl. mva. Inkludert Inkludert

Priser for SMS utsendelser

Inkludert i lisensen er utsendelse av 100 SMS hver måned. Utsendelser utover dette koster 1 kr. ekskl. mva. pr. SMS.

Alternative bruksområder

Bookingsystemet trenger ikke nødvendigvis brukes til romutleie - det kan også benyttes til leiligheter, hytter, campinghytter, biler, kennel, båter, boligrigger, brakkerigger osv. Du kan også registrere tilleggsvarer som utvask, mat, heiskort, minibar osv. Systemet er døgnbasert og kan derfor ikke benyttes til timebooking.

 

Bookingprogram

Firmainformasjon

Easynetbooking AS
Nordåsbrotet 110
5235 Rådal

Kontaktinformasjon

Tlf: +47 92045003
Åpningstid: 08:00 - 14:00
info@easynetbooking.com

EasynetBooking

Logg inn